Ben je tussen de acht en de twaalf jaar en zing je thuis iedereen de oren van het hoofd?!

Wil je beter leren zingen? Wil je misschien auditie doen bij Kinderen voor Kinderen, of The Voice Kids? Of zing je al in een koor en wil je het nòg beter kunnen? Kom dan zingen bij Juf Noor! Ik geef zangles bij mij aan huis in Gouda in een gezellige huiskamer met een kop thee of limonade erbij. We zingen liedjes in het Nederlands. Soms zijn dat ook bekende liedjes, zoals "Count On Me" van Bruno Mars, die ik heb vertaald naar een eigen Nederlandse versie. Zing hier mee op facebook met "Als je eenzaam bent", gezongen door Merel!

Informatie voor je ouders

De lessen vinden zoveel mogelijk direct na schooltijd plaats, dus vanaf halverwege de middag tot etenstijd. Na een proefles of intake bepaal ik in overleg met u welke lesfrequentie het beste bij uw kind past. Voor de wat jongere kinderen raad ik over het algemeen de wekelijkse lessen aan, om snel een goede lesdiscipline op te bouwen. Voor de wat oudere kinderen kan vaak direct al worden gekozen voor een twee-wekelijkse lesfrequentie, maar wekelijks mag natuurlijk ook!

Alle liedjes zijn in de Nederlandse taal. Uw kind krijgt de tekst van het lied op papier mee naar huis en ik stuur u een mp3 van een gezongen en van de instrumentale versie, om thuis mee te oefenen. Teksten en ander lesmateriaal worden geprint in een lettertype, -kleur en -grootte, die dyslectie vriendelijk zijn.
Mocht uw kind de Engelse of een andere taal al redelijk goed machtig zijn en/of zelf belangstelling hebben voor anderstalige liedjes, dan kunnen die uiteraard ook aan bod komen. Ik vind het alleen maar leuk, wanneer uw kind zelf liedjes aandraagt!
We werken op basis van het werkboek Method Singing©.
Aanmelding is gedurende het gehele jaar mogelijk. Lees eventueel verder op Facebook...

Een compleet seizoen bestaat uit 40 wekelijkse lessen, of 20 tweewekelijkse lessen. Opzegging is per maand mogelijk. U kunt ook van te voren een kortere lesperiode afspreken. Betaling (vooraf) kan per seizoen (20 of 40 lessen), maar ook per maand (2 of 4 lessen), per kwartaal (5 of 10 lessen) of per halfjaar (10 of 20 lessen). Ik stel het op prijs wanneer er bij de proefles* een ouder of begeleider aanwezig is.

Tarieven met ingang van 21 augustus 2023

Lesvorm Lesduur en -frequentie per les / per seizoen
individueel 30 minuten (wekelijks) € 16,50 / € 660
30 minuten (om de week) € 16,50 / € 330
kosten individuele proefles € 10,00

U kunt mij voor meer informatie en/of een proefles mailen op tralala@zijvanzang.nl